1. Информация за лодката

  2. Направи поръчка

Моля, изберете по-долу регистрацията по продължителност (1 или 3 години) и дължина на кораба
Такси за регистрация в Делауеър:
Такса за една (1) година на регистриране
 
Държавни такси за 3 години регистрация


Такса за обслужване:
Не е задължително:
Официално писмо за потвърждение на състоянието на Делауеър
LLC цена
Регистрация на MMSI
Този лиценз се издава от органите на Британския телеком и няма значение под кой флаг сте регистриран. Лицензът ще бъде валиден за 10 години, стига да нямате промени в оборудването си!
Този лиценз се издава от Федералните органи за комуникации на САЩ и е валиден 10 години
Обща сума: 
Информация за плавателни съдове
Собственици
LLC Information Form
Информация за LLC
Регистриран агент
Информация за връзка
Домашен адрес
MMSI детайли
Моля, предоставете цялото си оборудване в полето по-долу: (Забележка: ако имате EPIRB, трябва да знаем кода с 15 знака, предоставен от производството на EPIRB)
Моля, предоставете 2 лица за спешни контакти, те трябва да бъдат различни като собственика на кораба
Contact 1
Contact 2