Άδεια ραδιοφώνου MMSI - για VHF, AIS, ραντάρ και EPIRB

Όπως πιθανώς γνωρίζετε, είναι υποχρεωτικό από το νόμο να έχετε πάντα μια άδεια ραδιοφώνου στο σκάφος σας.

Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να έχετε άδεια κυκλοφορίας στο σκάφος σας ανά πάσα στιγμή, επομένως συνιστούμε στους πελάτες μας να το λάβουν ενώ υποβάλλετε αίτηση για το έγγραφο ιδιοκτησίας σκάφους σας. Η κατοχή άδειας κυκλοφορίας επί του σκάφους αποφεύγει προβλήματα όταν ελέγχετε από τις τοπικές αρχές.

Κάθε χώρα έχει διαφορετικές απαιτήσεις για να λάβει μια άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, οπότε επιλέξτε τη χώρα σημαίας σας και ελέγξτε τις λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη χώρα στη σελίδα της χώρας.