Τέλη για ένα (1) έτος από την εγγραφή
Αυτές οι αμοιβές της κυβέρνησης είναι υποχρεωτικά
Κατηγορία Α - λιγότερο από 16 πόδια 20 USD
Κλάση 1 - 16 πόδια έως 26 πόδια 40 USD
Κλάση 2 - 26 ft έως 40 πόδια 60 USD
100 USD
120 USD
  • Ισχύει σε όλο τον κόσμο
  • Η εγγραφή ισχύει για 1 έτος
  • Ταχεία εξυπηρέτηση
179 USD
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ
Express Worldwide MMSI license   169 USD

*:

Αυτές οι αμοιβές της κυβέρνησης είναι υποχρεωτικά
Κατηγορία Α - λιγότερο από 16 πόδια 60 USD
Κλάση 1 - 16 πόδια έως 26 πόδια 120 USD
Κλάση 2 - 26 ft έως 40 πόδια 180 USD
300 USD
360 USD
  • Ισχύει σε όλο τον κόσμο
  • Η εγγραφή ισχύει για 3 χρόνια
  • Ταχεία εξυπηρέτηση
179 USD
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ
Express Worldwide MMSI license   169 USD

*:

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ)
  • Περιλαμβάνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατοικίας του Delaware για πρώτη φορά
  • Ταχεία υπηρεσία 3 ημερών

*:

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ)
Express Worldwide MMSI license
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

USD 129 *()

USD 99 *()
Πιστοποιητικό διαγραφής

USD 99 *()