1. Informácie o lodi

  2. Miesto objednávky

Nižšie vyberte registráciu podľa dĺžky (1 alebo 3 roky) a dĺžky plavidla
Poplatky za registráciu delaware:
Poplatky za jeden (1) rok registrácie
 
Štátne poplatky za 3 roky registrácie


Poplatok za službu:
VOLITEĽNÉ:
Oficiálny potvrdzovací list stavu Delaware
LLC cena
Registrácia MMSI
Túto licenciu vydávajú orgány British Telecom a nezáleží na tom, pod akou vlajkou ste zaregistrovaní. Licencia nebude platná 10 rokov, pokiaľ nezmeníte vybavenie!
Táto licencia je vydaná federálnymi komunikačnými orgánmi USA a je platná 10 rokov
totálnej: 
Informácie o plavidle
Majitelia
LLC Information Form
LLC Informácie
Registrovaný zástupca
Kontaktné informácie
Adresa bydliska
Podrobnosti MMSI
Do poľa nižšie zadajte všetky svoje vybavenie: (Poznámka: ak máte EPIRB, potrebujeme poznať 15-miestny kód poskytnutý výrobou EPIRB)
Dodajte 2 núdzové kontaktné osoby, ktoré sa musia líšiť od majiteľa plavidla
Contact 1
Contact 2