Rádiová licencia MMSI - pre VHF, AIS, radar a EPIRB

Ako pravdepodobne viete, zo zákona je povinné mať na palube plavidla licenciu MMSI - rádia.

Podľa zákona je vždy potrebné mať na palube plavidla licenciu MMSI, preto našim klientom dôrazne odporúčame, aby si to vybavili pri žiadosti o doklad o vlastníctve lode. Vďaka integrovanej licencii MMSI sa vyhnete problémom, keď vás kontrolujú miestne úrady.

Každá krajina má iné požiadavky na získanie licencie na rádio MMSI, preto prosím zvoľte svoju vlajkovú krajinu a skontrolujte podrobnosti o konkrétnej krajine na stránke krajiny.

Rozhlasová licencia môže byť použitá pre VHF, EPIRB a AIS. Do 24 hodín môžeme dodať samostatnú rádiovú licenciu.