1. Πληροφορίες για τα σκάφη

  2. Παραγγέλνω

Παρακαλούμε επιλέξτε παρακάτω την εγγραφή κατά διάρκεια (1 ή 3 χρόνια) και σκάφος μήκους
Τέλη εγγραφής στο Delaware:
Τέλη για ένα (1) έτος από την εγγραφή
 
Τέλη για τρία (3) χρόνια από την εγγραφή


Κόστος υπηρεσίας:
ΧΡΉΣΤΗΣ Registeration:
Σύνολο:
Οι ιδιοκτήτες
ΧΡΉΣΤΗΣ Λεπτομέρειες
Παρακαλούμε να παρέχουμε όλο τον εξοπλισμό σας στο παρακάτω πλαίσιο: (σημείωση: εάν έχετε μια EPIRB πρέπει να γνωρίζουμε τις 15 χαρακτήρων κώδικα που παρέχεται από το EPIRB κατασκευή)
Παρακαλώ ρεύματος 2 άτομα επείγουσας επικοινωνίας, θα πρέπει να είναι διαφορετική, καθώς ο ιδιοκτήτης του σκάφους
Contact 1
Contact 2