Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů / zabezpečení

Níže uvádíme naše zásady ochrany osobních údajů týkající se shromažďování, zpracování a distribuce vašich osobních údajů. Údaje, které shromažďujeme, používáme:
  1. k provedení obchodní transakce s vámi
  2. zajistit soulad s právními procesy
  3. ke zlepšení obsahu na našem webu
  4. informovat partnery společnosti o vaší objednávce

Sběr informací

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou obsahovat všechny informace, které jste nám poskytli k provedení registrace lodi. Tyto informace shromažďujeme z našich stránek nebo prostřednictvím našich call center.
Tyto informace sdílíme s úřady za účelem registrace vašeho plavidla. V případě potřeby můžeme tyto informace také předat třetím stranám, abychom proti vám vymáhali shromažďování v důsledku porušení jakékoli dohody s námi.

Bezpečnostní

Chráníme informace o našich zákaznících. Veškeré osobní údaje, které obdržíme prostřednictvím našich stránek, jsou chráněny a šifrovány protokolem Secure Socket Layer (SSL). Učinili jsme to, co považujeme za přiměřené kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou přístupné pouze těm, které určíme.