Integritetspolicy

Sekretess-/säkerhetspolicy

Följande representerar vår integritetspolicy angående insamling, hantering och distribution av dina personuppgifter. Informationen vi samlar in används:
  1. att genomföra en affärstransaktion med dig
  2. för att säkerställa efterlevnad av rättsliga processer
  3. för att förbättra innehållet på vår webbplats
  4. för att meddela företagspartners om din beställning

Informationsinsamling

De personuppgifter vi samlar in kan innehålla all information som du har lämnat till oss för att göra en båtregistrering. Vi samlar in denna information från vår sida eller via våra callcenter.
Vi delar denna information med myndigheterna för att registrera ditt fartyg. Vid behov kan vi även vidarebefordra denna information till tredje part för att genomdriva insamlingsinsatser mot dig som ett resultat av brott mot något avtal med oss.

säkerhet

Vi skyddar vår kundinformation. All personlig information som vi får via vår webbplats skyddas och krypteras av Secure Socket Layer (SSL). Vi har vidtagit vad vi anser vara rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast är tillgängliga för dem som vi utser.