Polityka prywatności

Polityka prywatności / bezpieczeństwa

Poniżej przedstawiono naszą politykę prywatności dotyczącą gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji Twoich danych osobowych. Informacje, które zbieramy, są wykorzystywane:
  1. przeprowadzić z Tobą transakcję biznesową
  2. w celu zapewnienia zgodności z procesami prawnymi
  3. w celu ulepszenia treści na naszej stronie internetowej
  4. aby powiadomić partnerów firmy o Twoim zamówieniu

Zbieranie informacji

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą zawierać wszystkie informacje, które nam przekazałeś w celu rejestracji łodzi. Gromadzimy te informacje z naszej witryny lub za pośrednictwem naszych centrów telefonicznych.
Udostępniamy te informacje władzom w celu zarejestrowania Twojego statku. W razie potrzeby możemy również przekazać te informacje stronom trzecim w celu wyegzekwowania od Ciebie działań windykacyjnych w wyniku naruszenia jakiejkolwiek umowy z nami.

Bezpieczeństwo

Chronimy dane naszych klientów. Wszelkie dane osobowe, które otrzymujemy za pośrednictwem naszej witryny, są chronione i szyfrowane przez Secure Socket Layer (SSL). Podjęliśmy rozsądne kroki, które uważamy za rozsądne, aby zapewnić dostęp do Twoich danych osobowych tylko osobom przez nas wyznaczonym.