Slovenien Yacht registrering
 • Foreløbig registrering om 5-7 dage
 • Adgang til Sloveniens farvande
 • Officiel flagregistrering
 • Svoren oversættelse er tilgængelig
 • Undersøgelse nødvendig i henhold til registreringstypen
 • Registrer dig som privat eller virksomhedsejer
 • Fritidsregistrering er gyldig i 1 år
 • Erhvervsregistrering er gyldig i 3 år
 • Ingen skjulte gebyrer alt inklusive priser
 • Tilgængelig for alle nationaliteter

Slovenien Bådregistrering

Registrer din yacht under Sloveniens flag!

Sloveniens regering kræver, at alle både og jetski er registreret. Registreringsprocessen er designet til at hjælpe private bådejere med at opnå deres registrering på en effektiv måde. Dette inkluderer at give de nødvendige oplysninger såsom fartøjets navn, længde og motoroplysninger samt bevis for ejerskab.

Enhver, der ejer en båd og overholder betingelserne fastsat af Sloveniens registreringsafdeling, er berettiget til at registrere deres fartøj.

Bådregistrering hjælper med at sikre sikkerhed, sikkerhed og korrekt håndhævelse af marinebestemmelser. Den specifikke proces og krav til bådregistrering kan variere afhængigt af bådens type og størrelse.

Slovenien Fordele ved bådregistrering

 • Lovlig overholdelse: Registrering af din båd i Slovenien sikrer overholdelse af lokale og internationale maritime love.
 • Ejerskabsbevis: Det giver juridisk bevis for ejerskab, vigtigt for forsikring, videresalg og tvistbilæggelse.
 • Internationale rejser: Slovensk registrering giver din båd mulighed for at navigere i internationalt farvand uden begrænsninger.
 • Skattefordele: Slovenien tilbyder gunstige skattebetingelser for bådregistrering, hvilket potentielt reducerer skattebyrden.
 • Marina Adgang: Registrerede både kan få prioriteret adgang og rabatter ved slovenske marinaer og havne.
 • Sikkerhed og eftersøgning og redning: Registrering hjælper med eftersøgnings- og redningsoperationer, hvilket øger sikkerheden for sejlere.
 • Gensalgsværdi: Registrerede både har ofte højere gensalgsværdier på grund af deres juridiske status og dokumentation.
 • Begrænset ansvar: Kan give begrænset ansvarsbeskyttelse i tilfælde af ulykker eller juridiske spørgsmål.
 • Nemmere forsikring: Forsikringsudbydere tilbyder ofte bedre vilkår og priser for registrerede både.
 • Navigationsrettigheder: Registrering kan give visse sejladsrettigheder i slovenske farvande og havne.

Hvem kan ansøge om Slovenien-bådregistrering?

< p>Kvalificering til bådregistrering i Slovenien:

 • Slovenske beboere: Slovenske statsborgere og indbyggere kan registrere både.
 • EU-borgere: Borgere fra EU-lande er berettiget til registrering.
 • Ikke-EU-borgere: Ikke-EU-borgere kan ansøge med visse begrænsninger og særlige betingelser.
 • Juridiske enheder: Virksomheder og juridiske enheder kan registrere både til kommerciel brug.

Hvad er proceduren for at registrere en båd i Slovenien?

Registreringsprocessen er meget enkel.

 • Foretag en bestilling online
 • Betal registreringsgebyret
 • Giv os alle de nødvendige dokumenter
 • Vi sender dig de dokumenter, der skal underskrives

Hvor længe er Sloveniens bådregistrering gyldig?

Gyldigheden af ​​bådregistrering i Slovenien:

 • Oprindelig gyldighed: Bådregistrering i Slovenien er typisk gyldig i 1 år.
 • Fornyelse: Registreringen skal fornyes årligt for at bevare dens gyldighed.
 • Overførsler: Gyldigheden fortsætter, når en registreret båd skifter ejerskab.
 • Forlængelse: Periodiske sikkerhedsinspektioner er påkrævet for fornyelse.

Hvilke dokumenter kræves for at registrere båden i Slovenien?

 • Bevis for ejerskab
 • ID/pas
 • Bopælsbevis
 • Tidligere registrering
 • Målecertifikat
 • Byggercertifikat
 • Forsikringsbevis