Slovenien Yacht registrering
 • Preliminär registrering inom 5-7 dagar
 • Tillgång till Sloveniens vatten
 • Officiell flaggregistrering
 • Svuren översättning finns tillgänglig
 • Enkät behövs enligt typ av registrering
 • Registrera dig som privat eller företagsägare
 • Fritidsregistreringen gäller i 1 år
 • Kommersiell registrering är giltig i 3 år
 • Inga dolda avgifter all inclusive priser
 • Tillgänglig för alla nationaliteter

Slovenien Båtregistrering

Registrera din yacht under Sloveniens flagga!

Sloveniens regering kräver att alla båtar och vattenskotrar är registrerade. Registreringsprocessen är utformad för att hjälpa privata båtägare att få sin registrering på ett effektivt sätt. Detta inkluderar att tillhandahålla nödvändig information såsom fartygets namn, längd och motorinformation, samt bevis på ägande.

Alla som äger en båt och uppfyller de villkor som fastställts av Sloveniens registreringsavdelning har rätt att registrera sitt fartyg.

Båtregistrering hjälper till att säkerställa säkerhet, säkerhet och korrekt efterlevnad av marina bestämmelser. Den specifika processen och kraven för båtregistrering kan variera beroende på båtens typ och storlek.

Slovenien Båtregistreringsfördelar

 • Laglig efterlevnad: Registrering av din båt i Slovenien säkerställer efterlevnad av lokala och internationella sjölagar.
 • Ägandebevis : Det ger juridiskt bevis på ägande, viktigt för försäkring, återförsäljning och tvistlösning.
 • Internationella resor: Slovensk registrering gör att din båt kan navigera i internationellt vatten utan begränsningar.
 • Skatteförmåner: Slovenien erbjuder förmånliga skattevillkor för båtregistrering, vilket kan minska skattebördan.
 • Tillgång till marina: Registrerade båtar kan få prioriterad tillgång och rabatter vid slovenska småbåtshamnar och hamnar.
 • Säkerhet och sök och räddning: Registrering hjälper till vid sök- och räddningsoperationer, vilket ökar säkerheten för båtfolk.
 • Andrahandsvärde: Registrerade båtar har ofta högre andrahandsvärden på grund av deras juridiska status och dokumentation.
 • Begränsat ansvar: Kan ge skydd med begränsat ansvar vid olyckor eller juridiska frågor.
 • Enklare försäkring: Försäkringsleverantörer erbjuder ofta bättre villkor och priser för registrerade båtar.
 • Navigationsrättigheter: Registrering kan ge vissa navigeringsrättigheter i slovenska vatten och hamnar.

Vem kan ansöka om Sloveniens båtregistrering?

< p>Behörighet för båtregistrering i Slovenien:

 • Slovenska invånare: Slovenska medborgare och invånare kan registrera båtar.
 • EU-medborgare: Medborgare i EU-länder är berättigade till registrering.
 • Icke-EU-medborgare: Icke-EU-medborgare kan ansöka med vissa restriktioner och särskilda villkor.
 • Juridiska personer: Företag och juridiska personer kan registrera båtar för kommersiellt bruk.

Hur är proceduren för att registrera en båt i Slovenien?

Registreringsprocessen är mycket enkel.

 • Vänligen gör en beställning online
 • Betala registreringsavgiften
 • Ge oss alla nödvändiga dokument
 • Vi skickar dokumenten som ska undertecknas

Hur länge är Sloveniens båtregistrering giltig?

Båtregistreringens giltighet i Slovenien:

 • Ursprunglig giltighet: Båtregistrering i Slovenien är vanligtvis giltig i 1 år.
 • Förnyelse: Registreringen måste förnyas årligen för att behålla sin giltighet.
 • Överföringar: Giltigheten fortsätter när en registrerad båt byter ägare.
 • Förnyad validering: Regelbundna säkerhetsinspektioner krävs för förlängning.

Vilka dokument krävs för att registrera båten i Slovenien?

 • Bevis på äganderätt
 • ID/pass
 • Bostadsbevis
 • Tidigare registrering
 • Mätningscertifikat
 • Byggarcertifikat
 • Försäkringsbevis