Maltan huvijahtien rekisteröinti
Rekisteröi veneesi Maltan lipun alla


Maltan huvijahtien rekisteröinti
Yksityiskäyttöön Alle 24 M
Yksityiskäyttöön Yli 24 M
Alkaen € 780 *
(plus ALV 18%)
 • Lippurekisteröinti voimassa maailmanlaajuisesti
 • Väliaikainen rekisteröinti 2/3 päivässä
 • Saatavana muille kuin EU: n kansalaisille
 • Sis. Kuriirimaksut

* Huomaa: Ei sisällä Maltan hallituksen rekisteröintimaksuja ja tarkastuskustannuksia Maltan hallituksen rekisteröintimaksu riippuu aluksen pituudesta ja painosta. Käytä tätä linkkiä simulaation tekemiseen http://www.transport.gov.mt

Maltan huvijahtien rekisteröinti
Kaupallinen käyttö alle 24 M
Kaupallinen käyttö yli 24 miljoonaa
Alkaen € 2420 *
(plus ALV 18%)
 • Lippurekisteröinti voimassa maailmanlaajuisesti
 • Turvallisen miehityksen todistus
 • Saatavana muille kuin EU-maiden kansalaisille
 • Sis. Radio / MMSI-lisenssi
 • Väliaikainen rekisteröinti 2/3 päivässä

* Huomaa: Ei sisällä Maltan hallituksen rekisteröintimaksuja ja tarkastuskustannuksia Maltan hallituksen rekisteröintimaksu riippuu aluksen pituudesta ja painosta. Käytä tätä linkkiä simulaation tekemiseen http://www.transport.gov.mt

Aluksen tuonti Maltalle
Kaupallinen tuonti
Ilojen tuonti
Alkaen € 3360 *
(plus ALV 18%)
 • Lippurekisteröinti voimassa maailmanlaajuisesti
 • Saatavana muille kuin EU-maiden kansalaisille
 • Väliaikainen rekisteröinti 2/3 päivässä
 • Sis. Kuriirimaksut

* Huomaa: Ei sisällä Maltan hallituksen rekisteröintimaksuja ja tarkastuskustannuksia Maltan hallituksen rekisteröintimaksu riippuu aluksen pituudesta ja painosta. Käytä tätä linkkiä simulaation tekemiseen http://www.transport.gov.mt

MUUT VALINNAISET PALVELUT
Veneen Nimi muuttaa €500
Poistotodistus €299
Radiolisenssin hakemus

€140
Asuntolainan rekisteröinti

€600
Vähimmäisvarma miehityssertifikaatti

Voimassa 5 vuoden ajan

€120
Asuin agenttimaksu

€750
Pysyvä radiolisenssi €140


Maltan jahtien rekisteröinti - huolehdimme siitä!

Rekisteröintiprosessi Maltalla on hyvin suoraviivaista, jos tiedät tiensä ympäri. Malta Yacht Registrations voi rekisteröidä aluksesi väliaikaisella rekisteröinnillä 6 kuukaudeksi 2/3 päivän kuluessa, jos olet toimittanut meille oikeat asiakirjat. Tätä väliaikaista rekisteröintiä voidaan käyttää kaikkialla maailmassa, kun jatkamme pysyvää rekisteröintiäsi.

Kuka tahansa voi omistaa jahdin Maltan lipun alla, mutta EU: n, ETA: n ja Sveitsin kansalaiset voivat pitää jahtia henkilökohtaisella nimellään, kun taas muiden olisi pidettävä jahtia Maltan tai ulkomaisen yrityksen kautta. Jahdin omistajan ei tarvitse asua Maltalla tai edes EU: ssa. Omistajan asuinpaikalla ei ole merkitystä.

Jos omistaja ei asu Maltassa tai jahti ei ole malttalaisen yrityksen omistuksessa, toimimme alusten asiamiehenä. Tämä on suuri etu verrattuna muihin EU: n aluslainkäyttöalueisiin, joissa yleensä vaaditaan, että henkilö asuu kyseisessä maassa.

Pysyvän rekisteröinnin saamiseksi meidän on lähetettävä Maltan alusrekisterille lisäasiakirjoja, mutta kuten edellä mainittiin, meillä on 6 kuukautta aikaa noudattaa niitä. Jos et voi saada kaikkea paperityötä päätökseen 6 kuukauden sisällä, haemme jatkoaikaa, joka antaa meille vielä 6 kuukautta tarvittavien paperien keräämistä varten.

Millaiset alukset voivat rekisteröityä Maltan lipun alla?

Kaiken tyyppiset alukset, huviveneistä öljynporauslautoihin, mukaan lukien rakenteilla olevat alukset, voidaan rekisteröidä, jos ne ovat laillisesti perustettujen yhtiöiden tai kansallisuudesta riippumattomien yhteisöjen tai Euroopan unionin kansalaisten kokonaan omistamia. Alle 6 metrin pituisia aluksia ei voida rekisteröidä Maltan kansainvälisessä lippurekisteröinnissä

Rajoitukset tietyille aluksille
Huviveneille tai kaupallisen jahtikoodin alla rekisteröidyille jahdille ei ole ikärajoituksia.

Huomautus vanhemmista aluksista:

 • Aluksilla, jotka ovat yli 15 vuotta, mutta alle 20 vuotta, on läpäistävä valtuutetun lippuvaltion tarkastajan suorittama tarkastus ennen väliaikaisen rekisteröinnin päättymistä tai kuukauden kuluessa siitä
 • 20 vuoden ja yli mutta alle 25 vuoden alusten on läpäistävä valtuutetun lippuvaltion tarkastajan suorittama tarkastus ennen väliaikaista rekisteröintiä.
 • 25-vuotiaiden ja sitä vanhempien alusten rekisteröinti edellyttää viranomaisten nimenomaista lupaa.

Huvialuksen rekisteröinti Maltalla

Aluksen nautinnon rekisteröintiin tarvittavat asiakirjat:

 • Alkuperäinen muistio ja yrityksen omistamista koskevat artikkelit, vain jos aluksen omistaja on yritys
 • Äskettäinen hyvä asema omistava yritys, todistaa vain, että aluksen omistaja on yritys
 • Aikaisempi ITC (jos alus on yli 24 metriä pitkä) - rakentajan myöntämän uuden rakennuksen ITC: n tapauksessa.
 • Antifouling-ilmoitus (jos alus on yli 24 metriä pitkä)

Pysyvään rekisteröintiin vaadittavat asiakirjat:

 • Alkuperäinen rakennustodistus (uuden rakennuksen tapauksessa)
 • Alkuperäinen myyntilasku
 • Alkuperäinen tutkintotodistus
 • ITC (jos alus on yli 24 metriä pitkä)
 • Veisto- ja merkintämerkki allekirjoitettu
 • Alkuperäinen poistosertifikaatti
 • Luovuta alkuperäinen väliaikainen todistus

Tunnustetut organisaatiot:
Seuraavat tunnustetut organisaatiot voivat antaa kysely-, vetoisuus- ja yleissopimuksia Maltan hallituksen puolesta: American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Kiinan luokitteluyhdistys, ClassNK, DNV-GL, Korean laivarekisteri, Lloyd's Register of Shipping, Puola Laivarekisteri, Registro Italiano Navale ja Venäjän merenkulkurekisteri.

REKISTERÖINTI ULKOPUOLELLA EU: N / EAA: N SVEITSIN KANSALLISTA

 • Jos aluksen omistaja ei ole EU / ETA / Sveitsin kansalainen, Maltalla asuvan edustajan rekisteröinti on pakollista, autamme sinua tässä. Vaadimme ilmoitusta, joka nimittää meidät Maltan asiamieheksi (notaarin ja apostillin) ja oikeaksi todistetun jäljennöksen omistajan passista (notaarin ja apostillin).
 • Jos aluksen omistaja on meille luoma maltalainen yritys, toimitamme kaikki vaadittavat asiakirjat.
 • Jos aluksen omistaja on ulkomainen yritys, Maltalla asuvan edustajan rekisteröinti on pakollista, autamme sinua tässä. Katso alla, mitkä asiakirjat ovat tarpeen aluksen rekisteröimiseksi Maltan rekisteriin.
 • 1) Oikeudellinen lausunto, asianmukaisesti notaarisesti vahvistettu ja apostillistettu, joka vahvistaa, että yrityksen elimen / yhteisön yritysrekisterit on tutkittu, ja antaa yksityiskohtaiset tiedot johtajista ja toimikauden haltijoista sekä henkilöistä, joilla on valtuudet edustaa yritystä / yhteisöä ja sitoa sitä allekirjoituksellaan ja nimittää Maltalla asuva edustaja
  2) Alkuperäinen yhtiöjärjestys ja yhtiöjärjestys / yhtiöjärjestys (tai oikeaksi todistetut jäljennökset liitteenä juridisen lausunnon perusteluista ja / tai yhtiöjärjestyksestä)
  3) Incorporation-todistuksen oikeaksi todistettu kopio
  4) Hyvä pysyvä sertifikaatti (alkuperäinen tai varmennettu kopio) (päivätty sama kuin POA)
  5) Omistusyrityksen johtajan voimassa olevan passin oikeaksi todistettu jäljennös

Kaupallinen alusrekisteröinti Maltalla

Kaupallisten alusten väliaikaista rekisteröintiä varten vaadittavat asiakirjat:

 • Tarkastusraportti
 • Radioraportti
 • Radiosovellus
 • MLC-vaatimustenmukaisuustodistus
 • Tutkintotodistus
 • Edellinen vetoisuustodistus
 • Aikaisempi tarkastustodistus (tarvittaessa)
 • Kansainvälinen antifouling-todistus
 • Kansainvälinen tavaratodistus
 • Rekisteröintihakemus
 • Omistusilmoitus
 • Turvallinen miehityshakemus
 • Varmennettu kopio aiemmasta rekisteröintitodistuksesta

Pysyvään kaupalliseen rekisteröintiin vaadittavat asiakirjat:

 • Alkuperäinen myyntilasku (päivätty ennen väliaikaista rekisteröintiä)
 • Alkuperäinen rakennussertifikaatti
 • Alkuperäinen poistosertifikaatti
 • Kansainvälinen vetoisuustodistus obo Malta
 • Tutkintotodistus obo Malta
 • Veistäminen ja merkitseminen
 • Väliaikaisen rekisteröintitodistuksen luopuminen