Malta Yacht Registratie
Privé-Gebruik Onder 24 M
Privé-Gebruik Van Meer Dan 24 M
Van € 780*
(plus 18% BTW)
 • De Registratie van de vlaggen wereldwijd geldig
 • Voorlopige Inschrijving in 2/3 dagen
 • Incl. Alle Inschrijvingsgelden
 • Incl. Koerier Kosten

*Let op: Uitgesloten Malta Regering de kosten voor Registratie en inspectie kosten De maltese Regering inschrijfgeld is afhankelijk van de lengte en het gewicht van het schip. Gebruik a.u.b. deze link om te doen een simulatie http://www.transport.gov.mt

Malta Yacht Registratie
Commercieel Gebruik Onder 24 M
Commercieel Gebruik Van Meer Dan 24 M
Van € 2420*
(plus 18% BTW)
 • De Registratie van de vlaggen wereldwijd geldig
 • Certificaat voor veilige bemanning
 • Beschikbaar voor Niet-EU-burgers
 • Incl. Radio/MMSI-Licentie
 • Voorlopige registratie in 2/3 dagen

*Let op: Uitgesloten Malta Regering de kosten voor Registratie en inspectie kosten De maltese Regering inschrijfgeld is afhankelijk van de lengte en het gewicht van het schip. Gebruik a.u.b. deze link om te doen een simulatie http://www.transport.gov.mt

Schip Invoer Naar Malta
Commerciële Invoer
Plezier Invoer
Van € 3360*
(plus 18% BTW)
 • De Registratie van de vlaggen wereldwijd geldig
 • Beschikbaar voor Niet-EU-burgers
 • Voorlopige registratie in 2/3 dagen
 • Incl. Alle Overheid Vergoedingen

*Let op: Uitgesloten Malta Regering de kosten voor Registratie en inspectie kosten De maltese Regering inschrijfgeld is afhankelijk van de lengte en het gewicht van het schip. Gebruik a.u.b. deze link om te doen een simulatie http://www.transport.gov.mt

Malta Yacht Registratie
het Registreren van uw boot onder Maltese Vlag

Malta Yacht Registration - laat ons ervoor zorgen!

Het registratieproces in Malta is heel eenvoudig, als je de weg kent. Malta Yacht Registrations kan uw schip met een voorlopige registratie van 6 maanden binnen 2/3 dagen registreren, mits u ons de juiste documenten heeft verstrekt. Deze voorlopige registratie is overal ter wereld te gebruiken terwijl wij doorgaan met uw definitieve registratie.

Iedereen kan een jacht onder Maltese vlag bezitten, maar EU-, EER- en Zwitserse onderdanen mogen het jacht onder hun persoonlijke naam houden, terwijl anderen het jacht via een Maltees of buitenlands bedrijf moeten houden. Het is niet vereist dat de eigenaar van het jacht in Malta of zelfs in de EU woont. De woonplaats van de eigenaar is helemaal niet relevant.

Als de eigenaar niet in Malta woont of als het jacht geen eigendom is van een Maltees bedrijf, treden wij op als ingezeten agent van het schip. Dit is een groot voordeel in vergelijking met andere EU-scheepsjurisdicties, die meestal vereisen dat de persoon woonachtig is in het betreffende land.

Om de permanente registratie te ontvangen, zullen we de Maltese scheepsregistrar aanvullende documenten moeten sturen, maar zoals vermeld hebben we 6 maanden de tijd om hieraan te voldoen. Als u niet al het papierwerk binnen 6 maanden kunt afhandelen, vragen we verlenging aan, zodat we nog eens 6 maanden de tijd hebben om de benodigde papieren te verzamelen.

Welk type vaartuig kan onder Maltese vlag worden geregistreerd? Alle soorten vaartuigen, van plezierjachten tot booreilanden, inclusief vaartuigen in aanbouw, kunnen worden geregistreerd, op voorwaarde dat ze volledig eigendom zijn van wettelijk opgerichte rechtspersonen of entiteiten ongeacht hun nationaliteit, of van burgers van de Europese Unie. Vaartuigen korter dan 6 meter kunnen niet worden geregistreerd bij de Maltese internationale vlagregistratie

Malta Bootregistratie Voordelen:

Er zijn verschillende voordelen aan het registreren van een boot in Malta, waaronder:

 • Belastingvoordelen: Malta biedt een van de meest aantrekkelijke belastingvoordelen voor jachteigenaren in de EU. Eigenaren kunnen profiteren van een verlaagd btw-tarief op de waarde van het jacht, evenals aanzienlijke belastingbesparingen op inkomsten uit het jacht.
 • Flexibele registratie-opties: Malta biedt een scala aan registratie-opties, waaronder commerciële en pleziervaartuigen, wat betekent dat eigenaren de registratie-optie kunnen kiezen die het beste bij hun behoeften past.
 • Hoge veiligheidsnormen: Malta is lid van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA), die ervoor zorgen dat in Malta geregistreerde schepen voldoen aan hoge veiligheids- en nalevingsnormen.
 • Efficiënt registratieproces: het registratieproces van de vlag van Malta staat bekend als efficiënt en relatief snel, waarbij de meeste aanvragen binnen een paar dagen worden verwerkt.
 • Internationale erkenning: Malta is een gerenommeerd rechtsgebied dat internationaal wordt erkend, wat betekent dat Maltees geregistreerde schepen in de meeste havens over de hele wereld worden geaccepteerd.
 • Lage onderhoudskosten: Malta heeft een goed ontwikkelde maritieme industrie die concurrerende prijzen biedt voor jachtonderhoud en -reparaties, wat betekent dat eigenaren kunnen profiteren van lage onderhoudskosten.
Over het algemeen biedt bootregistratie in Malta tal van voordelen voor jachteigenaren, waardoor het een populaire keuze is voor diegenen die hun vaartuig willen registreren.

Beperkingen op bepaalde schepen
Er zijn geen leeftijdsbeperkingen voor plezierjachten of jachten geregistreerd onder de code voor commerciële jachten.

Opmerking over oudere schepen:

 • Vaartuigen van 15 jaar en ouder, maar jonger dan 20 jaar moeten voor of binnen een maand na het einde van de voorlopige registratie door een bevoegde vlaggenstaatinspecteur worden geïnspecteerd
 • Vaartuigen van 20 jaar en ouder maar minder dan 25 jaar moeten een inspectie ondergaan door een bevoegde inspecteur van de vlaggenstaat voordat ze voorlopig worden geregistreerd.
 • Schepen van 25 jaar en ouder hebben uitdrukkelijke toestemming van de autoriteiten nodig om te worden geregistreerd.

Registratie van pleziervaartuigen in Malta

Benodigde documenten voor de plezierregistratie van een vaartuig:

 • Origineel memorandum en eigendomsakte van een bedrijf, alleen als de eigenaar van het vaartuig een bedrijf is
 • Recent certificaat van eigendom van een bedrijf, alleen als de eigenaar van het vaartuig een bedrijf is
 • Vorige ITC (indien vaartuig langer dan 24 meter) - in geval van nieuwbouw ITC uitgegeven door de bouwer.
 • Verklaring van antifouling (indien vaartuig langer is dan 24 meter)

Benodigde documenten voor permanente registratie:

 • Origineel Bouwerscertificaat (in geval van nieuwbouw)
 • Originele koopakte
 • Origineel certificaat van onderzoek
 • ITC (als het vaartuig langer is dan 24 meter)
 • Snij- en markeringsnota naar behoren ondertekend
 • Origineel verwijderingscertificaat
 • Geef het originele voorlopige certificaat af

Erkende organisaties:
Survey-, tonnage- en conventiecertificaten kunnen namens de Maltese overheid worden afgegeven door de volgende erkende organisaties: American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, China Classification Society, ClassNK, DNV-GL, Korean Register of Shipping, Lloyd's Register of Shipping, Polish Scheepvaartregister, Registro Italiano Navale en Russisch Maritiem Scheepvaartregister.

REGISTRATIE VOOR ZWITSERS NATIONAAL NIET EU/EER

 • Als de eigenaar van het schip een NON EU / EER / Zwitserse onderdaan is, is een registratie van ingezeten agent in Malta verplicht, wij zullen u daarbij helpen. We hebben een verklaring nodig waarin we worden aangesteld als agent die in Malta woont (notarieel en voorzien van een apostille) en een gewaarmerkte kopie van het paspoort van de eigenaar (notarieel en voorzien van een apostille).
 • Als de eigenaar van het schip een door ons opgericht Maltees bedrijf is, zullen wij alle vereiste documentatie verstrekken.
 • Als de eigenaar van het schip een buitenlandse rechtspersoon is, is een registratie van ingezeten agent in Malta verplicht, wij zullen u daarbij helpen. Zie hieronder welke documenten nodig zijn om uw vaartuig te registreren bij de Maltese Registratie.
 • 1) Juridisch advies, rechtsgeldig bekrachtigd en voorzien van een apostille, waarin wordt bevestigd dat de bedrijfsgegevens van de rechtspersoon/entiteit zijn onderzocht en met de gegevens van de bestuurders en ambtsdragers en van personen die bevoegd zijn om de rechtspersoon/entiteit te vertegenwoordigen en te binden met hun handtekening en om een ingezeten agent in Malta aan te stellen
  2) Origineel memorandum en statuten/statuten (of voor eensluidend gewaarmerkte afschriften gehecht aan het juridisch advies over de inhoud van het memorandum en/of de statuten)
  3) Gewaarmerkt afschrift van het oprichtingscertificaat
  4) Good Standing Certificate (origineel of gewaarmerkt afschrift) (gedateerd op dezelfde datum als de POA)
  5) Gewaarmerkte kopie van een geldig paspoort van de directeur van de directeuren van de houdstermaatschappij

Registratie van handelsvaartuigen in Malta

Benodigde documenten voor de voorlopige inschrijving voor beroepsvaartuigen:

 • Inspectie rapport
 • Radioverslag
 • Radio-applicatie
 • MLC-conformiteitscertificaat
 • Certificaat van onderzoek
 • Vorige meetbrief
 • Vorig certificaat van onderzoek (indien van toepassing)
 • Internationaal antifouling certificaat
 • Internationaal laadlijncertificaat
 • Aanvraag voor registratie
 • Eigendomsverklaring
 • Aanvraagformulier veilig bemannen
 • Gewaarmerkte kopie van het vorige registratiecertificaat

Documenten vereist voor permanente commerciële registratie:

 • Originele koopakte (gedateerd vóór de voorlopige inschrijving)
 • Origineel bouwerscertificaat
 • Origineel verwijderingscertificaat
 • Internationaal meetcertificaat voor Malta
 • Certificaat van onderzoek voor Malta
 • Notitie voor snijwerk en markering
 • Inleveren voorlopig kentekenbewijs