Εγγραφή γιοτ στη Μάλτα
Καταχωρήστε το σκάφος σας κάτω από τη σημαία της Μάλτας


Εγγραφή γιοτ στη Μάλτα
Ιδιωτική χρήση κάτω από 24 M
Ιδιωτική χρήση άνω των 24 M
Από € 780 *
(συν 18% ΦΠΑ)
 • Σημαία εγγραφής ισχύει σε όλο τον κόσμο
 • Προσωρινή εγγραφή σε 2/3 ημέρες
 • Διατίθεται στους πολίτες της ΕΕ
 • Εντός. Αμοιβές κούριερ

* Σημείωση: Εξαιρούνται τα τέλη καταχώρησης της κυβέρνησης της Μάλτας και το κόστος επιθεώρησης Το τέλος καταχώρησης της κυβέρνησης της Μάλτας εξαρτάται από το μήκος και το βάρος του σκάφους. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να κάνετε μια προσομοίωση http://www.transport.gov.mt

Εγγραφή γιοτ στη Μάλτα
Εμπορική χρήση κάτω από 24 M
Εμπορική χρήση άνω των 24 M
Από € 2420 *
(συν 18% ΦΠΑ)
 • Σημαία εγγραφής ισχύει σε όλο τον κόσμο
 • Πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης
 • Διαθέσιμο για πολίτες εκτός της ΕΕ
 • Εντός. Άδεια ραδιοφώνου / MMSI
 • Προσωρινή εγγραφή σε 2/3 ημέρες

* Σημείωση: Εξαιρούνται τα τέλη καταχώρησης της κυβέρνησης της Μάλτας και το κόστος επιθεώρησης Το τέλος καταχώρησης της κυβέρνησης της Μάλτας εξαρτάται από το μήκος και το βάρος του σκάφους. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να κάνετε μια προσομοίωση http://www.transport.gov.mt

Εισαγωγή σκαφών στη Μάλτα
Εμπορική εισαγωγή
Ευχαρίστηση Εισαγωγή
Από € 3360 *
(συν 18% ΦΠΑ)
 • Σημαία εγγραφής ισχύει σε όλο τον κόσμο
 • Διαθέσιμο για πολίτες εκτός της ΕΕ
 • Προσωρινή εγγραφή σε 2/3 ημέρες
 • Εντός. Αμοιβές κούριερ

* Σημείωση: Εξαιρούνται τα τέλη καταχώρησης της κυβέρνησης της Μάλτας και το κόστος επιθεώρησης Το τέλος καταχώρησης της κυβέρνησης της Μάλτας εξαρτάται από το μήκος και το βάρος του σκάφους. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να κάνετε μια προσομοίωση http://www.transport.gov.mt

ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Βάρκα αλλαγή ονόματος €500
Πιστοποιητικό διαγραφής €299
Αίτηση άδειας ραδιοσυχνοτήτων

€140
Εγγραφή υποθηκών

€600
Ελάχιστη ασφαλή επάνδρωση.

Ισχύει για περίοδο 5 ετών

€120
Τέλη διαμένοντος αντιπροσώπου

€750
Μόνιμη άδεια ραδιοφώνου €140


Εγγραφή στο Yacht της Μάλτας - ας το φροντίσουμε!

Η διαδικασία εγγραφής στη Μάλτα είναι πολύ απλή, αν γνωρίζετε το δρόμο σας γύρω σας. Οι Καταχωρήσεις Yacht της Μάλτας μπορούν να καταχωρήσουν το σκάφος σας με προσωρινή εγγραφή 6 μηνών εντός 2/3 ημερών, αν μας έχετε παράσχει τα σωστά έγγραφα. Αυτή η προσωρινή εγγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο ενώ συνεχίζουμε με τη μόνιμη εγγραφή σας.

Ο καθένας μπορεί να κατέχει γιοτ υπό τη σημαία της Μάλτας, αλλά οι υπήκοοι της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας μπορούν να κατέχουν το γιοτ με το προσωπικό τους όνομα, ενώ άλλοι θα πρέπει να κρατήσουν το γιοτ μέσω μιας μαλτέζικης ή ξένης εταιρείας. Δεν απαιτείται να διαμένει ο ιδιοκτήτης του σκάφους στη Μάλτα ή ακόμη και στην ΕΕ. Ο τόπος κατοικίας του ιδιοκτήτη δεν έχει καμία σχέση.

Εάν ο ιδιοκτήτης δεν είναι κάτοικος στη Μάλτα ή το σκάφος δεν ανήκει σε εταιρεία της Μάλτας, θα ενεργήσουμε ως πράκτορας μόνιμου σκάφους. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες των κοινοτικών σκαφών, οι οποίες συνήθως απαιτούν τη διαμονή του ατόμου στη συγκεκριμένη χώρα.

Για να λάβουμε τη μόνιμη εγγραφή, θα πρέπει να στείλουμε στη Μάλτα συμπληρωματικά έγγραφα, αλλά όπως αναφέρθηκε, έχουμε 6 μήνες για να συμμορφωθούμε. Αν δεν μπορέσετε να ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες γραφείου μέσα σε 6 μήνες, θα ζητήσουμε μια επέκταση δίνοντάς μας άλλους 6 μήνες για τη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων.

Ποιος τύπος σκαφών μπορεί να εγγραφεί υπό σημαία της Μάλτας;

Όλοι οι τύποι σκαφών, από τα σκάφη αναψυχής έως τα πετρελαιοφόρα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων υπό κατασκευή, μπορούν να καταχωρηθούν υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν εξ ολοκλήρου σε νομικά συσταθέντα νομικά πρόσωπα ή οντότητες ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σκάφη κάτω των 6 μέτρων δεν μπορούν να καταχωρηθούν με τη διεθνή νηολόγηση της Μάλτας

Περιορισμοί σε ορισμένα σκάφη
Δεν υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας για τα σκάφη αναψυχής ή για τα σκάφη που έχουν καταχωρηθεί με τον εμπορικό κώδικα γιοτ.

Σημείωση για παλαιότερα σκάφη:

 • Τα σκάφη ηλικίας 15 ετών και άνω, αλλά κάτω των 20 ετών, πρέπει να υποβληθούν σε επιθεώρηση από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή κράτους σημαίας πριν ή εντός μηνός από την ημερομηνία προσωρινής καταχώρισης
 • Τα σκάφη ηλικίας 20 ετών και άνω αλλά κάτω των 25 ετών πρέπει να υποβληθούν σε επιθεώρηση από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή κράτους σημαίας πριν από την προσωρινή καταχώρισή τους.
 • Τα σκάφη 25 ετών και άνω απαιτούν ρητή άδεια από τις αρχές να εγγραφούν.

Εγγραφή σκάφους Pleasure In Malta

Έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή του σκάφους:

 • Πρωτότυπο μνημόνιο και άρθρα της ιδιοκτησίας μιας εταιρείας, μόνο incase ο ιδιοκτήτης του σκάφους είναι μια εταιρεία
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό καλής θέσης της εταιρείας που κατέχει, μόνο incase ο ιδιοκτήτης του σκάφους είναι μια εταιρεία
 • Προηγούμενο ITC (αν το σκάφος είναι μεγαλύτερο από 24 μέτρα) - σε περίπτωση νέας κατασκευής ITC που εκδίδεται από τον κατασκευαστή.
 • Δήλωση αντιρρυπαντικού (εάν το σκάφος είναι μήκους άνω των 24 μέτρων)

Έγγραφα που απαιτούνται για τη μόνιμη εγγραφή:

 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικοδόμων (σε περίπτωση νέας κατασκευής)
 • Αρχικός λογαριασμός πώλησης
 • Αρχικό πιστοποιητικό έρευνας
 • ITC (εάν το σκάφος έχει μήκος άνω των 24 μέτρων)
 • Σημείωση για τη χάραξη και σήμανση δεόντως υπογεγραμμένο
 • Αρχικό πιστοποιητικό διαγραφής
 • Παραδώστε το αρχικό προσωρινό πιστοποιητικό

Αναγνωρισμένοι οργανισμοί:
Τα πιστοποιητικά ερευνών, χωρητικότητας και σύμβασης μπορούν να εκδίδονται για λογαριασμό της κυβέρνησης της Μάλτας από τους ακόλουθους αναγνωρισμένους οργανισμούς: American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, China Classification Society, ClassNK, DNV-GL, Κορεατικό μητρώο ναυτιλίας, Lloyd's Register of Shipping Μητρώο Ναυτιλίας, Registro Italiano Navale και ρωσικό μητρώο ναυτιλίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ε.Ε.

 • Εάν ο ιδιοκτήτης του πλοίου είναι μη Ε.Ε. / ΕΟΧ / ελβετικός υπήκοος, είναι υποχρεωτική η εγγραφή κάτοικου στη Μάλτα, θα σας βοηθήσουμε με αυτό. Απαιτούμε μια δήλωση για το διορισμό μας ως μόνιμου αντιπροσώπου της Μάλτας (συμβολαιογραφική πράξη και εφεδρεία) και επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του ιδιοκτήτη (συμβολαιογραφικό και εικονογραφημένο).
 • Αν ο ιδιοκτήτης του πλοίου είναι μια εταιρεία της Μάλτας που δημιουργήθηκε από εμάς, θα παράσχουμε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Εάν ο πλοιοκτήτης του πλοίου είναι ξένη εταιρεία, είναι υποχρεωτική η εγγραφή του μόνιμου αντιπροσώπου στη Μάλτα, θα σας βοηθήσουμε με αυτό. Ανατρέξτε παρακάτω στα έγγραφα που είναι απαραίτητα για να καταχωρίσετε το σκάφος σας με την εγγραφή της Μάλτας.
 • 1) Νομική γνωμοδότηση, δεόντως βεβαιωμένη και εφεδρική, η οποία επιβεβαιώνει ότι έχουν εξετασθεί τα εταιρικά αρχεία του νομικού προσώπου ή του νομικού προσώπου και παρέχονται τα στοιχεία των διευθυντών και κατόχων των γραφείων και των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν την εταιρική οντότητα και να τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους και να διορίσει έναν μόνιμο αντιπρόσωπο στη Μάλτα
  2) Αρχικό μνημόνιο και καταστατικό (ή επικυρωμένα αντίγραφα που επισυνάπτονται στη νομική γνωμοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο του μνημονίου ή / και των άρθρων)
  3) Πιστοποιημένο ακριβές αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγύησης
  4) Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) (με ημερομηνία ίδιας με την POA)
  5) Πιστοποιητικό αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου του Διευθυντή των Διευθυντών της Ιδιοκτησίας

Εγγραφή εμπορικών πλοίων στη Μάλτα

Έγγραφα που απαιτούνται για την προσωρινή καταχώριση εμπορικών πλοίων:

 • Έκθεση επιθεώρησης
 • Αναφορά ραδιοφώνου
 • Ραδιοεφαρμογή
 • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης MLC
 • Πιστοποιητικό Έρευνας
 • Προηγούμενο πιστοποιητικό χωρητικότητας
 • Προηγούμενο πιστοποιητικό έρευνας (κατά περίπτωση)
 • Διεθνές πιστοποιητικό κατά της ρύπανσης
 • Διεθνές πιστοποιητικό γραμμής φορτίου
 • Αίτηση εγγραφής
 • Δήλωση ιδιοκτησίας
 • Φόρμα αίτησης ασφαλούς επάνδρωσης
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο προηγούμενου πιστοποιητικού εγγραφής

Έγγραφα που απαιτούνται για μόνιμη εμπορική εγγραφή:

 • Αρχικός λογαριασμός πώλησης (πριν από την προσωρινή εγγραφή)
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό οικοδόμων
 • Αρχικό πιστοποιητικό διαγραφής
 • Διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας για τη Μάλτα
 • Πιστοποιητικό Έρευνας στη Μάλτα
 • Σημείωση σκάλισμα και σήμανση
 • Παράδοση πιστοποιητικού προσωρινής εγγραφής