Регистрация на яхта в Сингапур

Регистрация на лодка в Сингапур

Регистрирайте вашата яхта под флага на Сингапур!

Правителството на Сингапур изисква всички лодки и джетове да бъдат регистрирани. Процесът на регистрация е предназначен да помогне на собствениците на частни лодки да получат регистрацията си по ефективен начин. Това включва предоставяне на необходимата информация като име на кораба, дължина и информация за двигателя, както и доказателство за собственост.

Всеки, който притежава лодка и отговаря на условията, установени от регистрационния отдел на Сингапур, има право да регистрира своя кораб.

Регистрацията на лодка помага за осигуряване на безопасност, сигурност и правилно прилагане на морските разпоредби. Конкретният процес и изискванията за регистрация на лодка може да варират в зависимост от вида и размера на лодката.

Предимства при регистрация на лодка в Сингапур

Регистрирането на лодка в Сингапур предлага няколко предимства:

 • Съответствие със законите: Регистрацията на лодка в Сингапур е задължителна, което гарантира спазването на морските разпоредби и местните закони.
 • Проверка на собствеността: Служи като официално доказателство за собственост, намалявайки риска от спорове или кражба.
 • Безопасност: Регистрираните лодки могат да преминат проверки за безопасност, насърчавайки по-безопасни водни пътища и отговорно плаване.
 • Търсене и спасяване: Регистрираните лодки могат бързо да бъдат локализирани при спешни случаи, подпомагайки усилията за търсене и спасяване.
 • Достъп до услуги: Регистрацията улеснява достъпа до акостиране, застраховка, финансиране и други услуги.
 • Отговорност към околната среда: Спазването на екологичните разпоредби помага за запазването на морските екосистеми и чистотата на водата.
 • Международна навигация: Регистрираните лодки улесняват митническото освобождаване и навигацията в международни води.

Като цяло регистрацията на лодка в Сингапур гарантира спазване на законите, повишава безопасността, сигурността и екологичната отговорност по водните пътища на страната и осигурява достъп до услуги и международна навигация за собствениците на лодки.

Кой може да кандидатства за регистрация на лодка в Сингапур?

В Сингапур регистрацията на лодка е отворена за различни лица:

 • Физически лица: Всяко физическо лице, което притежава лодка, независимо дали за личен отдих или за търговски цели, има право да кандидатства за регистрация на лодка.
 • Компании: Търговски предприятия, занимаващи се с дейности като туризъм, риболов, транспорт или други търговски цели, също могат да кандидатстват за регистрация на лодка.
 • Организации: Правителствени агенции, организации с нестопанска цел или организации, които притежават и експлоатират лодки за официални или хуманитарни цели, могат да отговарят на условията да регистрират своите плавателни съдове.
 • Морски бизнес: Предприятия, участващи в морски операции, като компании за корабоплаване или воден транспорт, често регистрират лодки за търговска употреба.
 • Клубове за развлечение: Яхт клубовете или клубовете за развлечение, които притежават лодки за ползване от членове на клуба, също могат да кандидатстват за регистрация на лодка.

Специфичните изисквания и документация за регистрация на лодка в Сингапур може да варират в зависимост от вида и размера на плавателния съд, предназначението му и юридическото лице, което кандидатства за регистрация.

Каква е процедурата за регистриране на лодка в Сингапур?

Процесът на регистрация е много прост.

 • Моля, направете поръчка онлайн
 • Платете таксата за регистрация
 • Предоставете ни необходимите документи
 • Ще Ви изпратим документите за подпис

Регистрацията на лодка в Сингапур е валидна за?

В Сингапур регистрацията на лодка обикновено е валидна за период от 1 година.

Какви документи са необходими за регистриране на лодката в Сингапур?

Когато регистрирате лодка в Сингапур, обикновено се изискват следните документи:

 • Доказателство за собственост: Това може да включва сметка за продажба или акт за продажба, служещи като доказателство за вашата законна собственост върху лодката.
 • Валидна идентификация: Ще трябва да предоставите валидна форма на идентификация, като сингапурска лична карта, паспорт или друга издадена от правителството лична карта.
 • Застрахователен сертификат: Често е необходим застрахователен сертификат за лодката.
 • Сертификат за конструкция на лодка: Някои лодки може да изискват сертификат, удостоверяващ тяхната конструкция и спецификации.
 • Сертификат за изтриване (ако е приложимо): Ако лодката е била регистрирана преди това в друга държава и прехвърляте регистрацията в Сингапур, може да се наложи да предоставите сертификат за изтриване или документация от предишния регистър, за да потвърдите анулирането на предишната регистрация.
 • Международен сертификат за тонаж (ITC69): Този сертификат предоставя информация за тонажа на кораба и се изисква за по-големи кораби.
 • Сертификати за оборудване за безопасност: В зависимост от типа и предназначението на лодката, може да се наложи да предоставите сертификати, показващи, че плавателният съд е оборудван с необходимото оборудване за безопасност и отговаря на стандартите за безопасност.
 • Доклади от прегледи и инспекции: За определени плавателни съдове или обстоятелства може да се изискват доклади от прегледи и инспекции от оторизирани инспектори, за да се потвърди съответствието на лодката с изискванията за безопасност и техническите изисквания.