Registrácia jachty v Singapure

Registrácia lode v Singapure

Zaregistrujte svoju jachtu pod vlajkou Singapuru!

Vláda Singapuru vyžaduje, aby boli všetky člny a vodné skútre registrované. Proces registrácie je navrhnutý tak, aby pomohol vlastníkom súkromných lodí získať ich registráciu efektívnym spôsobom. To zahŕňa poskytnutie potrebných informácií, ako je názov plavidla, dĺžka a informácie o motore, ako aj dôkaz o vlastníctve.

Každý, kto vlastní loď a spĺňa podmienky stanovené singapurským registračným oddelením, je oprávnený zaregistrovať svoje plavidlo.

Registrácia lode pomáha zaistiť bezpečnosť, ochranu a správne presadzovanie námorných predpisov. Špecifický proces a požiadavky na registráciu lode sa môžu líšiť v závislosti od typu a veľkosti lode.

Výhody registrácie lodí v Singapure

Registrácia lode v Singapure ponúka niekoľko výhod:

 • Súlad s právnymi predpismi: Registrácia lode v Singapure je povinná, čím sa zabezpečí dodržiavanie námorných predpisov a miestnych zákonov.
 • Overenie vlastníctva: Slúži ako oficiálny doklad o vlastníctve, čím sa znižuje riziko sporov alebo krádeže.
 • Bezpečnosť: Registrované lode môžu podstúpiť bezpečnostné kontroly, ktoré podporujú bezpečnejšie vodné cesty a zodpovednú plavbu.
 • Pátranie a záchrana: Registrované lode môžu byť rýchlo lokalizované v núdzových situáciách, čo pomáha pri pátraní a záchrane.
 • Prístup k službám: Registrácia uľahčuje prístup k kotveniu, poisteniu, financovaniu a ďalším službám.
 • Environmentálna zodpovednosť: Dodržiavanie environmentálnych predpisov pomáha chrániť morské ekosystémy a čistotu vody.
 • Medzinárodná plavba: Pre registrované lode je jednoduchšie preclenie a plavba v medzinárodných vodách.

Celkovo registrácia lodí v Singapure zaisťuje súlad s právnymi predpismi, zvyšuje bezpečnosť, ochranu a environmentálnu zodpovednosť na vodných cestách v krajine a poskytuje majiteľom lodí prístup k službám a medzinárodnej navigácii.

Kto môže požiadať o registráciu lode v Singapure?

V Singapure je registrácia lodí otvorená pre rôzne subjekty:

 • Jednotlivci: Každý jednotlivec, ktorý vlastní loď, či už na osobnú rekreáciu alebo komerčné účely, je oprávnený požiadať o registráciu lode.
 • Spoločnosti: O registráciu lode môžu požiadať aj komerčné podniky zaoberajúce sa činnosťami ako cestovný ruch, rybolov, doprava alebo iné komerčné účely.
 • Organizácie: Vládne agentúry, neziskové subjekty alebo organizácie, ktoré vlastnia a prevádzkujú lode na oficiálne alebo humanitárne účely, môžu mať nárok na registráciu svojich plavidiel.
 • Námorné podniky: Podniky zapojené do námorných operácií, ako sú lodné alebo vodné dopravné spoločnosti, často registrujú lode na komerčné využitie.
 • Rekreačné kluby: O registráciu lode môžu požiadať aj jachtárske kluby alebo kluby rekreačnej plavby, ktoré vlastnia lode pre členov klubu.

Špecifické požiadavky a dokumentácia na registráciu lode v Singapure sa môžu líšiť v závislosti od typu a veľkosti plavidla, jeho zamýšľaného použitia a subjektu žiadajúceho o registráciu.

Aký je postup registrácie lode v Singapure?

Proces registrácie je veľmi jednoduchý.

 • Prosím urobte objednávku online
 • Zaplatiť registračný poplatok
 • Poskytnite nám požadované dokumenty
 • Pošleme Vám dokumenty na podpis

Registrácia lode v Singapure platí pre?

V Singapure je registrácia lode zvyčajne platná na obdobie 1 roka.

Aké dokumenty sú potrebné na registráciu lode v Singapure?

Pri registrácii lode v Singapure sa zvyčajne vyžadujú tieto dokumenty:

 • Doklad o vlastníctve: Môže to zahŕňať kúpnu zmluvu alebo zmluvu o predaji, ktoré slúžia ako dôkaz o vašom zákonnom vlastníctve lode.
 • Platný doklad totožnosti: Budete musieť poskytnúť platný doklad totožnosti, ako je singapurský preukaz totožnosti, pas alebo iný doklad totožnosti vydaný štátom.
 • Poistný certifikát: Poistný certifikát pre loď je často potrebný.
 • Certifikát konštrukcie lode: Niektoré lode môžu vyžadovať certifikát potvrdzujúci ich konštrukciu a špecifikácie.
 • Certifikát o vymazaní (ak je k dispozícii): Ak bola loď predtým zaregistrovaná v inej krajine a prevádzate registráciu do Singapuru, možno budete musieť poskytnúť potvrdenie o vymazaní alebo dokumentáciu z predchádzajúceho registra na potvrdenie zrušenia predchádzajúcej registrácie.
 • Medzinárodný certifikát tonáže (ITC69): Tento certifikát poskytuje informácie o tonáži plavidla a vyžaduje sa pre väčšie plavidlá.
 • Certifikáty bezpečnostného vybavenia: V závislosti od typu a účelu lode možno budete musieť poskytnúť certifikáty, ktoré uvádzajú, že plavidlo je vybavené potrebným bezpečnostným vybavením a spĺňa bezpečnostné normy.
 • Správy o prieskume a inšpekcii: V prípade určitých plavidiel alebo okolností sa môžu vyžadovať správy o prieskume a inšpekcii od autorizovaných inšpektorov, aby sa potvrdilo, že loď spĺňa bezpečnostné a technické požiadavky.