การลงทะเบียนเรือยอทช์สิงคโปร์

ทะเบียนเรือสิงคโปร์

ลงทะเบียนเรือยอชท์ของคุณภายใต้ธงสิงคโปร์!

รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดให้เรือและเจ็ตสกีทุกลำต้องได้รับการจดทะเบียน กระบวนการลงทะเบียนได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เจ้าของเรือส่วนตัวได้รับการจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อเรือ ความยาว และข้อมูลเครื่องยนต์ ตลอดจนหลักฐานการเป็นเจ้าของ

ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของเรือและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยแผนกทะเบียนของสิงคโปร์จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรือของตนได้

การจดทะเบียนเรือช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการบังคับใช้กฎระเบียบทางทะเลอย่างเหมาะสม กระบวนการและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการจดทะเบียนเรืออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของเรือ

ข้อดีการจดทะเบียนเรือของสิงคโปร์

การลงทะเบียนเรือในสิงคโปร์มีข้อดีหลายประการ:

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย: จำเป็นต้องจดทะเบียนเรือในสิงคโปร์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางทะเลและกฎหมายท้องถิ่น
 • การยืนยันความเป็นเจ้าของ: ทำหน้าที่เป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการ ช่วยลดความเสี่ยงของข้อพิพาทหรือการโจรกรรม
 • ความปลอดภัย: เรือที่ลงทะเบียนอาจได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย ส่งเสริมทางน้ำที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และพายเรืออย่างมีความรับผิดชอบ
 • ค้นหาและกู้ภัย: เรือที่ลงทะเบียนสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน โดยช่วยในการค้นหาและช่วยเหลือ
 • การเข้าถึงบริการ: การจดทะเบียนอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการจอดเรือ การประกันภัย การเงิน และบริการอื่น ๆ
 • ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมช่วยรักษาระบบนิเวศทางทะเลและความสะอาดของน้ำ
 • การเดินเรือระหว่างประเทศ: เรือที่จดทะเบียนพบว่าการผ่านด่านศุลกากรและการเดินเรือในน่านน้ำสากลนั้นง่ายกว่า

โดยรวมแล้ว การจดทะเบียนเรือในสิงคโปร์รับประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย เพิ่มความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในเส้นทางน้ำของประเทศ และช่วยให้เจ้าของเรือสามารถเข้าถึงบริการและการเดินเรือระหว่างประเทศได้

ใครสามารถสมัครจดทะเบียนเรือสิงคโปร์ได้บ้าง?

ในสิงคโปร์ การจดทะเบียนเรือเปิดให้หน่วยงานต่างๆ:

 • บุคคล: บุคคลใดก็ตามที่เป็นเจ้าของเรือ ไม่ว่าจะเพื่อความบันเทิงส่วนตัวหรือเพื่อการค้า มีสิทธิ์สมัครขอจดทะเบียนเรือได้
 • บริษัท: องค์กรการค้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การตกปลา การขนส่ง หรือวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นๆ ก็สามารถยื่นขอจดทะเบียนเรือได้เช่นกัน
 • องค์กร: หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของและดำเนินการเรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการหรือเพื่อมนุษยธรรมอาจมีสิทธิ์จดทะเบียนเรือของตนได้
 • ธุรกิจการเดินเรือ: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางทะเล เช่น บริษัทเดินเรือหรือขนส่งทางน้ำ มักจะจดทะเบียนเรือเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
 • สโมสรนันทนาการ: สโมสรเรือยอชท์หรือสโมสรพายเรือเพื่อสันทนาการที่เป็นเจ้าของเรือสำหรับสมาชิกสโมสรสามารถสมัครขอจดทะเบียนเรือได้เช่นกัน

ข้อกำหนดและเอกสารเฉพาะสำหรับการจดทะเบียนเรือในสิงคโปร์อาจแตกต่างกันไปตามประเภทและขนาดของเรือ การใช้งานตามวัตถุประสงค์ และนิติบุคคลที่ยื่นขอจดทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรือในสิงคโปร์มีขั้นตอนอย่างไร?

ขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นง่ายมาก

 • กรุณาสั่งซื้อออนไลน์
 • ชำระค่าลงทะเบียน
 • ให้เอกสารที่จำเป็นแก่เรา
 • เราจะส่งเอกสารให้คุณเพื่อลงนาม

ทะเบียนเรือสิงคโปร์ใช้ได้เพื่อ?

ในสิงคโปร์ การจดทะเบียนเรือโดยทั่วไปจะมีอายุ 1 ปี

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียนเรือในสิงคโปร์?

เมื่อลงทะเบียนเรือในสิงคโปร์ โดยทั่วไปจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของ: ซึ่งอาจรวมถึงใบขายหรือโฉนดขาย ซึ่งใช้เป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของเรือตามกฎหมายของคุณ
 • บัตรประจำตัวที่ถูกต้อง: คุณจะต้องจัดเตรียมบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวสิงคโปร์ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • ใบรับรองการประกันภัย: มักจำเป็นต้องมีใบรับรองการประกันภัยสำหรับเรือ
 • ใบรับรองการสร้างเรือ: เรือบางลำอาจต้องมีใบรับรองที่รับรองการก่อสร้างและข้อกำหนด
 • ใบรับรองการลบ (ถ้ามี): หากเรือเคยจดทะเบียนในประเทศอื่นและคุณกำลังโอนการจดทะเบียนไปยังสิงคโปร์ คุณอาจต้องแสดงใบรับรองการลบหรือเอกสารจากการลงทะเบียนครั้งก่อนเพื่อยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียนครั้งก่อน
 • ใบรับรองระวางน้ำหนักระหว่างประเทศ (ITC69): ใบรับรองนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระวางน้ำหนักของเรือ และจำเป็นสำหรับเรือขนาดใหญ่
 • ใบรับรองอุปกรณ์ความปลอดภัย: คุณอาจจำเป็นต้องจัดเตรียมใบรับรองที่ระบุว่าเรือมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์ของเรือ
 • รายงานการสำรวจและตรวจสอบ: สำหรับเรือหรือสถานการณ์บางอย่าง อาจต้องมีรายงานการสำรวจและตรวจสอบจากผู้สำรวจที่ได้รับอนุญาตเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและทางเทคนิคของเรือ