Kypros båtregistrering

 • Klar innen en uke
 • Hele prosedyren kan gjøres online
 • Enkel og rask prosess
 • Ingen originaldokumenter nødvendig
 • Kypros-registreringen er gyldig i 1 år
 • Tilgjengelig for alle nasjonaliteter
 • Også egnet for kommersielle yachter
 • Lave registreringskostnader
 • Forpliktet til å opprettholde høye standarder for sikkerhet og sikkerhet
 • Vi kan ordne en MMSI-lisens for deg
 • Gunstig skatteregime for yachteiere
 • Vi sender din nye registrering til deg med bud over natten

 


Registrer båt på Kypros

Registrer din yacht under Kypros-flagg

Hovedgrunner til å registrere et fartøy under Kypros-flagg

Kypros båtregistreringsfordeler:

Kypros er et populært reisemål for båteiere som ønsker å registrere båtene sine under utenlandsk flagg. Her er noen fordeler ved å registrere en båt under Kypros-flagget:

 1. Skattefordeler: Kypros tilbyr attraktive skatteinsentiver for båteiere, inkludert fritak for moms og toll på import av yachter.
 2. EU-flagg: Kypros er et EU-medlemsland, noe som betyr at båter registrert under Kypros-flagg anses å være EU-fartøyer. Dette kan gi ulike fordeler for båteiere, som tilgang til EU-farvann uten restriksjoner og muligheten til å dra nytte av EUs handelsavtaler.
 3. Omdømme: Kypros er en velrespektert jurisdiksjon i den maritime industrien, med et sterkt regelverk og en høyt utdannet arbeidsstyrke. Registrering av en båt under Kypros-flagg kan forbedre fartøyets omdømme og øke videresalgsverdien.
 4. Lave registreringsavgifter: Kypros tilbyr konkurransedyktige registreringsavgifter for båter, som kan være betydelig lavere enn andre populære jurisdiksjoner som Storbritannia eller USA.
 5. Enkel registreringsprosess: Registreringsprosessen for båter under Kypros-flagget er enkel og kan fullføres raskt. Kypros-flagget er også anerkjent av mange land, noe som kan gjøre det lettere å seile internasjonalt.
Samlet sett kan det å registrere en båt under Kypros-flagget gi en rekke fordeler for båteiere, inkludert skattefordeler, et EU-flagg, et godt omdømme, lave registreringsavgifter og en enkel registreringsprosess.

 • i samsvar med lovene i Republikken Kypros og har sitt registrerte kontor i Republikken, eller
 • i samsvar med lovene i enhver annen medlemsstat og har sitt forretningskontor, sentraladministrasjon eller hovedforretningssted innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, og som enten vil ha utnevnt en autorisert representant på Kypros eller ledelsen av skipet er betrodd i sin helhet til et kypriotisk eller et skipsforvaltningsselskap i Fellesskapet som har sitt forretningssted på Kypros, eller
 • utenfor Kypros eller utenfor en hvilken som helst annen medlemsstat, men kontrollert av kypriotiske statsborgere eller statsborgere i medlemsstatene og har enten utnevnt en autorisert representant på Kypros, eller ledelsen av skipet er i sin helhet betrodd et kypriotisk eller et skipsforvaltningsselskap i Fællesskabet som har sitt sted for virksomhet på Kypros. Selskapet anses å være kontrollert av kyprioter eller statsborgere i andre medlemsstater når mer enn femti prosent av aksjene eies av kyprioter eller borgere fra andre medlemsstater eller når flertallet av direktørene i selskapet er kypriotiske statsborgere eller statsborgere fra enhver annen medlemsstat.
 • TYPER REGISTRERING:

  Foreløpig registrering av et skip kan forbli i kraft i seks måneder. Deretter kan den fornyes én gang, for ytterligere tre måneder.

  Permanent registrering . Den permanente registreringen av et foreløpig registrert fartøy må skje innen 6 måneder (eller 9 måneder dersom 3 måneders forlengelse er oppnådd) fra datoen da det ble foreløpig registrert.

  Parallell (Bareboat)-registrering: Kypros-lovgivningen gir de to formene eller bareboat-registrering som er internasjonalt akseptert, f.eks. "Parallell-in"-registrering og "Parallell-out"-registrering av fartøyer, forutsatt at visse forutsetninger er oppfylt.

  Parallell-in-registreringen gir muligheten til at et utenlandsk flagg fartøy på bareboat-charter til et Kypros-rederi kan registreres parallelt under Kypros-flagget i en periode, vanligvis på 2 år. Parallell-out-registreringen gir eiere av Kypros-skip muligheten til å bareboat-chartere dem til en utenlandsk person eller selskap og foreta en "Parallell"-registrering i et utenlandsk register så lenge charterdelen varer.