Registracija broda na Kipru

 • Spremni za nedelju dana
 • Cela procedura se može obaviti na mreži
 • Jednostavan i brz proces
 • Nisu potrebni originalni dokumenti
 • Kiparska registracija važi 1 godinu
 • Dostupan za bilo koju nacionalnost
 • Takođe pogodan za komercijalne jahte
 • Niski troškovi registracije
 • Posvećeni održavanju visokih standarda bezbednosti i bezbednosti
 • Možemo da organizujemo MMSI licencu za vas
 • Povoljan poreski režim za vlasnike jahti
 • Vašu novu registraciju šaljemo vam preko noći kurirskom službom

 


Registrujte brod na Kipru

Registrujte svoju jahtu pod zastavom Kipra

Glavni razlozi za registraciju plovila pod kiparskom zastavom

Postoji nekoliko stvari koje treba razmotriti ko odlučuje o zemlji/zastavi za registraciju vaše jahte.
 • Niska cena registracije
 • Bez poreza na dobit od operacije
 • Bez poreza na dohodak na plate posade
 • Povoljna šema poreza na tonažu
 • Bez takse na brodsku hipoteku
 • Pomorske kancelarije širom sveta
 • Zaštita hipoteke za zajmodavce
 • Zastava EU
 • Klasifikacija kiparske zastave na Belu listu Pariskog i Tokijskog MOU-a i isključenje sa „Liste ciljanih država zastave“ američke obalske straže, što rezultira manjim brojem inspekcija brodova i manjim kašnjenjima u lukama oba MOU-a i SAD.
 • Pomorske kancelarije u Njujorku, Londonu, Roterdamu, Pireju, Briselu i Hamburgu koje nude usluge kiparskim brodovima.
 • Mreža lokalnih inspektora kiparskih brodova, koja pokriva važne luke širom sveta kako bi se obezbedila efikasna i efektivna kontrola kiparskih brodova i izbegla zadržavanja od strane državne lučke kontrole.
 • Potpisnik svih međunarodnih pomorskih konvencija o bezbednosti i sprečavanju zagađenja.
 • Bilateralni sporazumi sa 26 zemalja, preko kojih kiparski brodovi dobijaju bilo nacionalni tretman ili tretman favorizovane nacije u lukama drugih zemalja. Ti sporazumi sa zemljama koje pružaju radnu snagu predviđaju posebne uslove zapošljavanja koji su od koristi i za brodovlasnike i za pomorce.
 • Efikasno i kvalitetno pružanje usluga od strane Odeljenja trgovačkog brodarstva

Prednosti registracije čamaca na Kipru:

Kipar je popularna destinacija za vlasnike čamaca koji žele da registruju svoje brodove pod stranom zastavom. Evo nekih prednosti registracije čamca pod zastavom Kipra:

 1. Poreske pogodnosti: Kipar nudi atraktivne poreske olakšice za vlasnike čamaca, uključujući oslobađanje od PDV-a i carine na uvoz jahti.
 2. Zastava EU: Kipar je država članica EU, što znači da se čamci registrovani pod zastavom Kipra smatraju plovilima EU. Ovo može da obezbedi različite pogodnosti za vlasnike čamaca, kao što je pristup vodama EU bez ograničenja i mogućnost da iskoriste prednosti trgovinskih sporazuma EU.
 3. Reputacija: Kipar je cenjena jurisdikcija u pomorskoj industriji, sa jakim regulatornim okvirom i visoko obučenom radnom snagom. Registrovanje čamca pod kiparskom zastavom može poboljšati reputaciju plovila i povećati njegovu preprodajnu vrednost.
 4. Niske naknade za registraciju: Kipar nudi konkurentne naknade za registraciju čamaca, koje mogu biti znatno niže od drugih popularnih jurisdikcija kao što su Velika Britanija ili SAD.
 5. Jednostavan proces registracije: Proces registracije čamaca pod kiparskom zastavom je jednostavan i može se brzo završiti. Zastavu Kipra priznaju i mnoge zemlje, što može olakšati međunarodnu plovidbu.
Sve u svemu, registracija čamca pod zastavom Kipra može pružiti niz pogodnosti za vlasnike brodova, uključujući poreske olakšice, zastavu EU, dobru reputaciju, niske naknade za registraciju i jednostavan proces registracije.

Hipoteke na plovila:
Kada se brod registruje pod kiparskom zastavom, može se stvoriti hipoteka čime se obezbeđuje zajam ili druge finansijske obaveze pod uslovima o kojima su se strane dogovorile, bez potrebe za dozvolom za kontrolu kursa. Kreiranje hipoteke prema kiparskim zakonima nije dozvoljeno na plovilima registrovanim paralelno u Registru kiparskih brodova.

Starosna granica plovila:
Plovila bilo koje veličine i tipa mogu biti registrovana u Kiparskom registru brodova ili u Specijalnoj knjizi paralelne registracije sve dok su u skladu sa odredbama sadržanim u zakonodavstvu o trgovačkom brodarstvu i cirkularima Odeljenja za trgovačko pomorstvo (DMS) i zadovoljavaju određena stanja prema starosti i vrsti

Priznata klasifikacijska društva:
Treba napomenuti da plovilo mora biti klasifikovano u jednom od klasifikacijskih društava koje priznaje kiparska vlada. To su ABS, BV, CCS, DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA i RS.

VRSTE REGISTRACIJE:

Privremena registracija broda može ostati na snazi šest meseci. Nakon toga, može se obnoviti jednom, za naredna tri meseca.

Stalna registracija . Trajna registracija privremeno registrovanog plovila mora se izvršiti u roku od 6 meseci (ili 9 meseci ako je dobijeno produženje od 3 meseca) od datuma kada je privremeno registrovano.

Paralelna (bareboat) registracija: Kiparsko zakonodavstvo predviđa dva međunarodno prihvaćena oblika ili registraciju bez čamca, npr. „Parallel-in” registracija i „Parallel-out” registracija plovila, pod uslovom da su ispunjeni određeni preduslovi.

Paralelna registracija nudi mogućnost da se plovilo sa stranom zastavom u čarteru bez skora u kompaniju kiparskog brodara paralelno registruje pod kiparskom zastavom na period, obično od 2 godine. Paralelna registracija nudi mogućnost vlasnicima kiparskih brodova da ih iznajmljuju stranom licu ili kompaniji i da izvrše „paralelnu” registraciju u inostranom registru za vreme trajanja čarter dela.