Κυπριακή εγγραφή σκαφών

 • Έτοιμο σε μια εβδομάδα
 • Η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει online
 • Εύκολη και γρήγορη διαδικασία
 • Δεν χρειάζονται πρωτότυπα έγγραφα
 • Η εγγραφή στην Κύπρο ισχύει για 1 έτος
 • Διατίθεται για οποιαδήποτε εθνικότητα
 • Κατάλληλο και για επαγγελματικά σκάφη αναψυχής
 • Χαμηλό κόστος εγγραφής
 • Δεσμευμένος στη διατήρηση υψηλών προτύπων ασφάλειας και ασφάλειας
 • Μπορούμε να κανονίσουμε μια άδεια MMSI για εσάς
 • Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής
 • Σας στέλνουμε τη νέα σας εγγραφή με κούριερ ολονύκτια

 


Εγγραφή σκάφους στην Κύπρο

Καταχωρίστε το γιοτ σας υπό Κυπριακή Σημαία

Κύριοι λόγοι για να καταχωρήσετε ένα πλοίο υπό Κυπριακή Σημαία

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να εξετάσετε ποιος αποφασίζει για μια χώρα / σημαία για την εγγραφή του γιοτ σας.
 • Χαμηλό κόστος εγγραφής
 • Δεν υπάρχει φόρος στα κέρδη από τη λειτουργία
 • Χωρίς φόρο εισοδήματος στους μισθούς του πληρώματος
 • Ευνοϊκό καθεστώς φόρου χωρητικότητας
 • Χωρίς τέλος χαρτοσήμου στην υποθήκη πλοίου
 • Ναυτιλιακά γραφεία σε όλο τον κόσμο
 • Προστασία ενυπόθηκων δανείων για δανειστές
 • Σημαία ΕΕ
 • Ταξινόμηση της κυπριακής σημαίας στη Λευκή Λίστα των ΜΣ του Παρισιού και του Τόκιο και αποκλεισμός από τη «Κατάλογο των Κρατών Στόχων Σημαίας» της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ με αποτέλεσμα λιγότερες επιθεωρήσεις των πλοίων και λιγότερες καθυστερήσεις στα λιμάνια και των δύο ΜΣ και των ΗΠΑ.
 • Ναυτιλιακά γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Ρότερνταμ, τον Πειραιά, τις Βρυξέλλες και το Αμβούργο που προσφέρουν υπηρεσίες σε κυπριακά πλοία.
 • Ένα δίκτυο τοπικών επιθεωρητών κυπριακών πλοίων, που καλύπτει σημαντικά λιμάνια σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και αποτελεσματικός έλεγχος των κυπριακών πλοίων και να αποφευχθούν οι κρατήσεις από τον έλεγχο του κράτους του λιμένα.
 • Υπογράφει όλες τις διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις για την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης.
 • Διμερείς συμφωνίες με 26 χώρες, μέσω των οποίων τα κυπριακά πλοία λαμβάνουν μεταχείριση είτε εθνικού είτε ευνοούμενου κράτους στα λιμάνια άλλων χωρών. Αυτές οι συμφωνίες με τις χώρες που παρέχουν εργατικό δυναμικό προβλέπουν συγκεκριμένους όρους απασχόλησης που είναι επωφελείς τόσο για τους πλοιοκτήτες όσο και για τους ναυτικούς.
 • Αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Πλεονεκτήματα εγγραφής σκαφών Κύπρου:

Η Κύπρος είναι ένας δημοφιλής προορισμός για ιδιοκτήτες σκαφών που θέλουν να καταχωρήσουν τα σκάφη τους σε ξένη σημαία. Ακολουθούν ορισμένα πλεονεκτήματα της εγγραφής ενός σκάφους με κυπριακή σημαία:

 1. Φορολογικά οφέλη: Η Κύπρος προσφέρει ελκυστικά φορολογικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες σκαφών, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από τον ΦΠΑ και τους τελωνειακούς δασμούς για την εισαγωγή σκαφών αναψυχής.
 2. Σημαία ΕΕ: Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι τα σκάφη που είναι νηολογημένα με κυπριακή σημαία θεωρούνται πλοία της ΕΕ. Αυτό μπορεί να προσφέρει διάφορα οφέλη για τους ιδιοκτήτες σκαφών, όπως πρόσβαση στα ύδατα της ΕΕ χωρίς περιορισμούς και τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.
 3. Φήμη: Η Κύπρος είναι μια καλά σεβαστή δικαιοδοσία στη ναυτιλιακή βιομηχανία, με ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο και υψηλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Η εγγραφή ενός σκάφους υπό κυπριακή σημαία μπορεί να ενισχύσει τη φήμη του σκάφους και να αυξήσει την αξία μεταπώλησής του.
 4. Χαμηλά τέλη εγγραφής: Η Κύπρος προσφέρει ανταγωνιστικά τέλη εγγραφής για σκάφη, τα οποία μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερα από άλλες δημοφιλείς δικαιοδοσίες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή οι ΗΠΑ.
 5. Εύκολη διαδικασία εγγραφής: Η διαδικασία εγγραφής για σκάφη υπό Κυπριακή σημαία είναι απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα. Η κυπριακή σημαία αναγνωρίζεται επίσης από πολλές χώρες, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει τη διεθνή πλεύση.
Συνολικά, η εγγραφή ενός σκάφους με κυπριακή σημαία μπορεί να προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων για τους ιδιοκτήτες σκαφών, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών πλεονεκτημάτων, σημαίας ΕΕ, καλής φήμης, χαμηλών τελών εγγραφής και εύκολης διαδικασίας εγγραφής.

 • σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν την έδρα τους στη Δημοκρατία, ή
 • σύμφωνα με τους νόμους οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και η οποία είτε θα έχει ορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Κύπρο είτε η διαχείριση του πλοίου έχει ανατεθεί πλήρως στην Κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων που έχει την έδρα της στην Κύπρο, ή
 • εκτός Κύπρου ή εκτός οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, αλλά ελέγχεται από Κύπριους πολίτες ή πολίτες κρατών μελών και έχουν ορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Κύπρο ή η διαχείριση του πλοίου ανατίθεται πλήρως σε Κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων που έχει την έδρα της επιχείρηση στην Κύπρο. Η εταιρεία θεωρείται ότι ελέγχεται από Κύπριους ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους όταν περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό των μετοχών της ανήκουν σε Κύπριους ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους ή όταν η πλειοψηφία των Διευθυντών της εταιρείας είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους.
 • Υποθήκες σε πλοία:
  Από τη στιγμή που ένα πλοίο έχει νηολογηθεί υπό Κυπριακή σημαία, μπορεί να δημιουργηθεί υποθήκη εξασφαλίζοντας δάνειο ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις υπό όρους που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη, χωρίς να απαιτείται άδεια ελέγχου συναλλάγματος. Η δημιουργία υποθήκης βάσει της κυπριακής νομοθεσίας δεν επιτρέπεται σε πλοία που είναι νηολογημένα παράλληλα στο Μητρώο Κυπριακών Πλοίων.

  Όριο ηλικίας σκαφών:
  Πλοία οποιουδήποτε μεγέθους και τύπου μπορούν να εγγραφούν στο Κυπριακό Νηολόγιο ή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλων Νηολογίων, εφόσον συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εμπορική ναυτιλία και τις εγκυκλίους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας (DMS) και πληρούν ορισμένες συνθήκες ανάλογα με την ηλικία και τον τύπο τους

  Αναγνωρισμένοι Νηογνώμονες:
  Σημειώνεται ότι το σκάφος πρέπει να ταξινομηθεί σε έναν από τους νηογνώμονες που αναγνωρίζει η Κυπριακή Κυβέρνηση. Αυτά είναι τα ABS, BV, CCS, DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA και RS.

  ΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

  Η προσωρινή νηολόγηση ενός πλοίου μπορεί να παραμείνει σε ισχύ για έξι μήνες. Στη συνέχεια, μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, για άλλους τρεις μήνες.

  Μόνιμη εγγραφή . Η μόνιμη νηολόγηση ενός προσωρινά νηολογημένου σκάφους πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών (ή 9 μηνών εάν έχει ληφθεί η 3μηνη παράταση) από την ημερομηνία κατά την οποία νηολογήθηκε προσωρινά.

  Παράλληλη νηολόγηση (Bareboat): Η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει τις δύο μορφές ή την εγγραφή bareboat διεθνώς αποδεκτή, π.χ. την νηολόγηση «Parallel-in» και την «Parallel-out» νηολόγηση σκαφών, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

  Η παράλληλη εγγραφή προσφέρει τη δυνατότητα σε πλοίο ξένης σημαίας με ναύλωση γυμνού πλοίου σε Κυπριακή Ναυτιλιακή εταιρεία να εγγραφεί παράλληλα υπό Κυπριακή σημαία για μια περίοδο, συνήθως 2 ετών. Η παράλληλη εγγραφή προσφέρει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων να τα ναυλώσουν χωρίς σκάφος σε ξένο πρόσωπο ή εταιρεία και να πραγματοποιήσουν «Παράλληλη» εγγραφή σε ξένο νηολόγιο κατά τη διάρκεια της ναύλωσης.