Har du momsfrågor gällande ett båtköp? Se vanliga frågor nedan!

Vi får många samtal och chattar varje dag angående momsfrågor för fartyg som seglar i europeiska vatten. Detta var redan en komplicerad fråga men sedan Brexit blev det ännu värre. För att hjälpa våra kunder har vi gjort en lista över de vanligaste momsfrågorna vi får och med hjälp från EU:s skattemyndigheter kan vi ge dig några svar. Se vår detaljerade lista nedan.

Behöver du ett EU-momsintyg för din yacht? Vi kan importera ditt fartyg till EU

Om du har köpt ett fartyg utanför EU och vill importera det till något EU-land måste du betala mervärdesskatt (moms) på fartyget. På grund av politiken för öppna gränser i EU spelar det ingen roll i vilket land du betalar moms eller i vilket land du planerar att spendera mest tid.

Vi kan hjälpa dig att betala din EU-moms genom att importera ditt fartyg genom Holland. För en liten avgift kommer vi att kontakta den nederländska skatteavdelningen och kommunicera med dem för att få dig ett officiellt certifikat för EU-moms.

Du behöver bara ge oss några detaljer om ditt fartyg så kontaktar vi dem för att se vad det skulle kosta dig att betala din EU-moms.

BÅTMOMSFRÅGOR FÖRKLADE:

Vad avgör fartygets momsstatus?
Där momsen bevisligen har betalats av en privatperson i EU.

Jag vill köpa en båt, men jag vill inte betala momsen, finns det något sätt att slippa betala moms på min båt?
Vill du slippa moms som EU-bosatt är du straffbar. Detta med alla konsekvenser. Till exempel: Hög böter och beslag av kärlet

Jag ska köpa en båt, måste jag betala moms om jag köper den med en BVI-registrering och fortsätter att behålla BVI-registreringen, jag är EU-medborgare.
Som EU-medborgare köper du en vara i EU. Säljaren måste debitera och betala av momsen, enligt satsen i leveranslandet. Flaggan är inte avgörande.

Kan en brittisk medborgare använda en EJ betald VAT-båt i Storbritanniens vatten med en Marshall/Delaware/BVI-flagga utan att behöva betala moms.
På grund av Brexit anses Storbritannien vara ett tredje land. Flaggan är inte avgörande i detta, men ägarens bostad är det.
a) Ägaren måste ha sin personliga anknytning utanför EU;
b)Fartyget måste vara registrerat utanför EU.;
c)Användning i EU är för privata ändamål.

Kan en EU-medborgare använda en EJ betald VAT-båt i EU-vatten med Marshall/Delaware/BVI-flagga utan att behöva betala moms.
Nej, detta är till och med förbjudet. Om du är bosatt i EU måste du följa gällande momsregler.

Vilka dokument behöver jag för att be den tidigare ägaren att bevisa båtens VATPAID-status
Beviset på att momsen är betald är den faktura som leverantören utfärdar till köparen. Denna faktura ska uppfylla de krav som anges i rådets direktiv 2010/45/EU av den 13 juli 2010 om ändring av direktiv 2006/112/EG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt vad gäller reglerna om fakturering.

Om jag startar ett företag utanför EU och registrerar båten med en icke EU-flagga, kan jag då undvika att betala moms, som skattemässigt bosatt i EU?
Detta gör dig skyldig till bedrägeri. Detta kommer att skyllas hårt på dig eftersom du medvetet vill slippa momsen. Som skattemässigt bosatt i EU måste du följa EU:s skatteregler.

När jag kommer in till EU-vatten med ett fartyg som inte är momsbetalat, vad behöver jag göra för att få undantag från moms?
Som EU-boende är du inte befriad från moms och måste importera fartyget. Om du som bosatt utanför EU uppfyller villkoren för tillfällig import kan du åberopa detta system. Du måste anmäla till Tullen och efter verifiering får du tillstånd i 18 månader för att vistas i EU

Jag har hört att man kan vara 18 månader i EU-vatten utan att betala moms, efter 18 månader vad behöver jag göra för att förlänga med ytterligare 18 månader?
Du måste alltid betala moms inom EU på allt du köper här eller för underhåll av fartyget. Om du har en Temporary Admission kan du segla fritt i EU i 18 månader. Efter dessa 18 månader måste du tillfälligt lämna EU och anmäla dig till Tullen igen vid ankomst. Du kan då få tillstånd igen. Förutsatt att du fortfarande uppfyller villkoren. Den totala tiden är begränsad till 10 år. Se: https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-04/rules_for_private_boats-faq_en.pdf

Jag ska köpa en begagnad båt, var kan jag kontrollera momsstatusen för mitt fartyg eller det fartyg jag vill köpa?
Här gäller även följande: Momsbeviset är den faktura som har utfärdats till säljaren. Om säljaren är en näringsidkare måste han utfärda en faktura till dig som anger momsen. Eller en så kallad marginalfaktura

Jag ska köpa en båt som är tillverkad före 1978, vad är momsstatus på fartyg tillverkade före 1978, är de befriade från att betala moms?
Det finns inget undantag för dessa fartyg. Fartyg före, i bruk och byggda i EU, den 1 januari 1985, anses moms ha betalats inom Europeiska gemenskapen. Detta gäller de länder som bildade EU 1993. För de som antas senare gäller 8 år för anslutning. Om större justeringar har gjorts gäller inte detta. Då måste momsstatus bevisas.

Vilka dokument kan betraktas som bevis på att momsen har betalats, och vilka dokument behöver jag ha ombord ifall jag skulle bli stoppad av EU:s tullmyndigheter eller EU-rättsliga myndigheter.
Som tidigare nämnt: en faktura från leverantören/säljaren till köparen (privatperson). Den så kallade B2C (Business to Consumer). Bevis från behörig myndighet som kan förklara att momsen har betalats och inte återbetalats. I Nederländerna är detta National Yachts Unit i Vlissingen.

Anses det vara en export om jag registrerar min båt med en icke EU-registrering inom EU?
ett enkelt svar är NEJ. Registreringen är inte relaterad till skattestatusen. Definitionen för export är: "föra unionsvaror utanför unionens tullområde. Unionsvaror som lämnar unionens tullområde bör hänföras till exportförfarandet”. Du måste därför lämna in en exportdeklaration.

Jag är skattemässigt bosatt i ett EU-land och jag ska köpa en EJ momsbetald båt i Kroatien, men jag kommer inte att använda båten i EU:s vatten. Behöver jag betala momsen?
Det beror på. Om du exporterar båten ska en exportdeklaration lämnas in och undertecknas av Tullen som bevis på att fartyget har lämnat EU. Detta gör att leverantören/säljaren kan visa att båten har levererats korrekt utan moms och utanför EU. Enkelt uttryckt: Om du reser in i en EU-medlemsstat efter export, tar du in en icke-EU-vara och därför finns det en import. Du måste betala momsen på plats.

Jag köper helt ny båt med betald moms, jag vill exportera båten ut ur EU, får jag tillbaka momsen?
För det första: Varför köper du ett fartyg med moms? Du ska exportera och använda fartyget utanför EU! Så det finns export, så 0%. Nej, du får inte tillbaka momsen. Fartyget är väl köpt i ett EU-land? Betalar du inte heller moms på en restaurang eller när du köper en bok?

I händelse av en begagnad båt med betald momsstatus, och om jag exporterar båten, finns det någon momsdelegering.
Inte heller här får du återbetalning av inbetald moms. Du köper varan i EU inklusive moms.

Jag köper en VAT-BETALD båt utanför EU och jag vill registrera den i EU eftersom jag är EU-bosatt, måste jag betala moms igen? Hur kan jag i så fall göra det?
Här gäller även följande: Du importerar en vara till EU. SoVAT och eventuella tullar måste betalas på den importen. Eventuella skatter som betalas utanför EU beaktas inte.

Jag har betalat moms i Spanien på min båt, jag vill segla utanför Spanien men i EU-vatten kan andra EU-myndigheter kontrollera om moms är betald ifall Iget stoppas.
Ja. Om du är kontrollerad måste du bevisa att momsen har betalats inom EU. Så fakturan du fick är beviset eller en momsdeklaration från de behöriga myndigheterna. När du går in i EU har Tullen rätt att kontrollera om du är bosatt i EU och har rätt till undantaget för returvaror. EEG-länderna, som Schweiz, Island, Norge, Lichtenstein anses de vara EU-länder när det gäller moms?
Dessa länder tillhör inte EU och klassas som "tredjeländer", precis som nuvarande Storbritannien.