MMSI Radio License - för VHF, AIS, radar och EPIRB

Som du säkert vet är det obligatoriskt enligt lag att ha en MMSI - radiolicens ombord på ditt fartyg hela tiden.

Det är obligatoriskt enligt lag att ha en MMSI -licens ombord på ditt fartyg hela tiden, så vi rekommenderar starkt våra kunder att få detta när de ansöker om ditt båtägandokument. Att ha en MMSI -licens ombord undviker problem när du kontrolleras av lokala myndigheter.

Varje land har olika krav för att få en MMSI -radiolicens, så välj ditt flaggland och kontrollera detaljerna för det specifika landet på landssidan.