Εγγραφή σκαφών κάτω από τη σημαία του Βελγίου


Για 
  • Δεν απαιτείται έλεγχος
  • Ταχεία υπηρεσία 2-6 εβδομάδων

Για 
  • Ταχεία υπηρεσία 2-6 εβδομάδων
  • Δεν απαιτείται έλεγχος

Ανανέωση
  • Δεν απαιτείται έλεγχος
  • Ταχεία υπηρεσία 2-6 εβδομάδων