• Εγγραφή για 5 χρόνια
  • Δεν υπάρχουν θαλάσσιοι περιορισμοί
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ / MMSI
 
Εμπορική χρήση
  • Εγγραφή για 5 χρόνια
  • Δεν υπάρχουν θαλάσσιοι περιορισμοί

 

ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ;

ΒΉΜΑ 2 &ndash? ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΆ ΈΓΓΡΑΦΑ

separator