Rreth nesh


Boat & Yacht Registration Me zgjedhjen e regjistrave të hapur për regjistrimin e anijeve, është e rëndësishme të kuptohen avantazhet dhe disavantazhet e regjistrave të ndryshëm në dispozicion dhe faktorët që duhet të merren parasysh gjatë zgjedhjes së një regjistri të veçantë. Zgjedhja se ku një anije duhet të "flamur" është një proces kompleks që kërkon marrjen në konsideratë të një numri faktorësh.

Kjo është nëse ne i ndihmojmë klientët tanë nga zyra në 3 vende dhe staf shumë të ditur. Agjentët tanë do t'ju ndihmojnë të regjistroni varkën tuaj dhe jahtin për vendin që ju keni zgjedhur. Ne ofrojmë përpunimin më të shpejtë në biznes dhe tarifat tona janë më të ultat nga çdo firmë që ofron shërbime të regjistrimit. Regjistrimi i Varkave dhe Jahteve është pjesë e Regjistrimit të Boat & Yacht e cila është në pronësi të EC GLOBAL PROMOTIONS LTD.